Tagged:

6
知妖

猬怪

《睽车志》 姚大夫安礼尝暮宿驿舍,仆辈各...

0
知妖

鳀鱼精

《搜神記》 孔子厄於陳,絃歌於館,中夜,...

1
知妖

甑中老翁※

《搜神记》 东莱有一家姓陈,家百余口,朝...

0
知妖

地虫

《日书》 一室井血而星(腥)臭,地虫斲于...

2
知妖

马人

《庚巳编》 数年前,有巨艑自海外漂至崇明...

3
知妖

老猫

河北河南方言中的怪物,大人用来吓小孩睡觉...

1
知妖

三足蟾

闽地俗称古代厕所有三足蟾藏在里面,吸入它...

8
知妖

美人蛇

《点石斋画报·辰》 交趾山中产有一种异蛇...

0
知妖

小财神

《小财神礼》鄱阳医生姜子芳擅活人术,所至...

0
知妖

发妖

《太平广记》 晋安帝义熙年,琅玡费县王家...

7
知妖

乌将军

《玄怪录》 代国公郭元振,开元中下第,自...

0
知妖

老蛛

《太平广记》 泰岳之麓有岱岳观,楼殿咸古...

4
知妖

宗三爷爷

民间水神,或写作鬃三爷爷,宗三秀才、棕三...

0
知妖

消面虫

这是一只十分神奇的妖怪。它的样子像二寸长...