Category: 知妖词条

0
知妖

甑中老翁※

《搜神记》 东莱有一家姓陈,家百余口,朝...

0
知妖

吉昌

《志怪录》 吉昌 成化末嘉興民家生男背有...

0
知妖

《鼠璞》 《风俗通》 云:“恙,毒虫也,...

0
知妖

驼牛

《续博物志》 拨拔力国有异兽名駞牛皮似豹...

1
知妖

天牛鱼

《广东通志》 牛鱼方圆三丈眼大如斗口在胁...

0
知妖

虎鹰

《墨客挥犀》 飞鸟。身大如牛,翼广二丈余...

3
知妖

瞎撞

《格致镜原》 百感錄,西北有獸,𩔖黄䑕而...

1
知妖

金蚕

金蚕出现在蜀中,每天吃蜀锦,相传蚕丛教人...

3
知妖

乌逋沙他

《起世经》 复有何等白色象宝。应当具足。...

6
知妖

门神

方相、方弼兄弟二人是商朝殷纣王的两位镇殿...

0
知妖

地虫

《日书》 一室井血而星(腥)臭,地虫斲于...

3
知妖

后眼国

《三才图会》 「後眼國」,其人後項有一目...

4
知妖

缴濮国

永昌郡南一千五百里,国人有尾巴,坐的时候...

0
知妖

马人

《庚巳编》 数年前,有巨艑自海外漂至崇明...

3
知妖

老猫

河北河南方言中的怪物,大人用来吓小孩睡觉...